Kunne du tænke dig at arbejde med ophavsret for at sikre gode grundbetingelser for et dansk kulturliv påvirket af en rivende juridisk og teknologisk udvikling? Har du ledererfaring med lyst og evner til at lede og udvikle allerede selvstændige og dygtige medarbejdere? Så er du måske vores souschef til juraafdelingen

Vi søger til en nyoprettet stilling en souschef, der både er en faglig dygtig jurist og en god og erfaren leder. Vi er et lille team, og du kommer til at arbejde tæt sammen med vores jurachef om at løse de mange spændende opgaver, som følger af Copydans arbejde med ophavsrettigheder. Juraafdelingen har en central rolle i at bistå organisationens øvrige afdelinger og direktionen med rådgivning og hjælp til løsning af konkrete opgaver.  Du kommer bl.a. til at arbejde med kommercielle aftaler med kunder, retssager, ny lovgivning (både på nationalt og EU-plan) og med at sikre, at den rådgivning, afdelingen yder, sker i lyset af den nyeste retsudvikling og teknologiske udvikling på området.

Du er analytisk og strategisk i din tilgang til arbejdet. Du har et bredt juridisk fundament og kan tage ansvar for de almene juridiske problemstillinger, der er i organisationen. Du evner at overskue og tage hensyn til de mange interesser, der følger af at have en vidtfavnende ejerkreds af organisationer for kunstnere og kulturproducenter. Uden selv at behøve at være specialist kan du udnytte den store juridiske og praktiske viden, der er i organisationen og i ejerkredsen, og sammen med vores jurister omsætte denne til koncis og operationel rådgivning i form af notater, indstillinger og tiltag. Du vil trives med ikke primært selv at sagsbehandle, men i stedet facilitere og understøtte afdelingens arbejde.

Lidt om opgaverne:

 • Være en aktiv og nærværende personaleleder for afdelingens tre jurister.
 • Sikre at opgaveløsningen understøttes af gode processer med blik for fremdrift og involvering af alle relevante parter.
 • Være garant for juridisk kvalitet og konsistens i de aftaler og vilkår organisationen har overfor brugere.
 • Indgå i et fagligt partnerskab med jurachefen om varetagelsen af afdelingens ansvarsområder.
 • Have overordnet ansvar for organisationens almene juridiske forpligtelser.

Lidt om dig:

 • Du har en uddannelse som cand.jur.
 • Du har erfaring fra fx et advokatkontor eller en offentlig myndighed.
 • Du har gode lederevner og kan motivere dine kollegaer.
 • Du evner at skære til og tage beslutninger.
 • Du værdsætter høj faglighed i et uformelt miljø.
 • Kendskab til ophavsret er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder en selvstændig og spændende stilling i en organisation med dygtige kolleger og en arbejdsplads med en kultur, hvor vi værdsætter en god tone, et godt grin og hyggeligt samvær. Vi har kantineordning, mulighed for hjemmearbejde en dag om ugen og en række sociale aktiviteter. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning og kontakt:

Vi forventer at besætte stillingen med start hurtigst muligt. Ansøgninger behandles løbende. Send din ansøgning og CV til hr@copydan.dk senest den 15. juni 2023.

For yderligere oplysninger kontakt jurachef Michael Horn, mobil 51 94 36 02.

Om Copydan

Copydan er en rettighedsorganisation, der er skabt og styret af skabende og udøvende kunstnere samt tv-, musik- og filmproducenter. Bag Copydan står mere end 30 medlemsorganisationer, som repræsenterer de mange tusinde kunstnere og kulturproducenter, der sikrer produktionen af musik, film og tv-udsendelser mv. hvert år i Danmark.

Copydan indgår på vegne af kunstnere og kulturproducenter aftaler om betaling for rettighederne til det indhold, de har skabt og bidraget til. På et non-profit grundlag fordeler Copydan pengene til medlemsorganisationerne, som sørger for, at pengene kommer ud til de enkelte rettighedshavere.

© Jeppe Villum Kejser