Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Der kommer til at mangle finansiering Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør Copydan Verdens TV
© Mikkel Krebs Behnke
Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør i Copydan Verdens TV

Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør for Copydan Verdens TV, indledte konferencen med at redegøre for udviklingstendenser på det danske tv-marked, og hvordan de forventes at påvirke dansk indhold og public service-indhold i fremtiden.

"I et historisk perspektiv har kernen i det kommercielle tv-marked været tv-pakke-distributørerne. Det har fungeret sådan, at tv-stationer, kulturproducenter og kunstnere har tjent penge på at sælge indhold til tv-distributørerne, som så har formidlet indholdet til alle danske husstande med en tv-pakke. En væsentlig del af indtægterne fra de danske husstande er gået til finansiering og investering i dansk tv-indhold. Men vores måde at se og forbruge tv-indhold på har ændret sig drastisk i de seneste år, og det fører til store strukturelle forandringer på det danske tv-marked".

For at forstå de igangværende udviklingstendenser på tv-markedet er det nødvendigt at dvæle ved danskernes brug af tv-pakker.

Antallet af husstande med en tv-pakke falder støt

I 2013 havde 92 % af alle danske husstande en tv-pakke med masser af dansk indhold og alt dansk public service-indhold. Siden er andelen af danske husstande med en tv-pakke faldet til 64 % i 2022, og udviklingsprognoserne for de næste fem år anviser, at faldet vil fortsætte yderligere, så antallet af husstande med en tv-pakke alene vil udgøre 45 % i 2027.

Faldet i tv-abonnenter medfører færre indtægter, der kan finansiere og investeres i dansk indholdsproduktion. Et fald i den størrelsesorden, som prognoserne anviser, vil føre til store finansieringsudfordringer, da tv-pakkerne hidtil har bidraget med en økonomi på omkring 6,5 mia. kr. årligt, hvoraf en væsentlig andel er gået til dansk indhold. Noget af økonomien vil givet blive samlet op af andre aktører, men en væsentlig andel må desværre også forventes at blive tabt.

Prisen for sportsrettigheder påvirker cutting

Prisen for en tv-pakke er steget over årene, og samtidig har kunderne fået et alternativ via masser af streamingtjenester. Det har øget cuttingen (fravalg af tv-pakker), men også andre faktorer spiller ind. En væsentlig bagvedliggende årsag til den øgede cutting er prisen på sportsrettigheder, som er steget eksplosivt. En andel af kunderne efterspørger i høj grad sport, og hvis disse kunder ikke kan se de store sportsbegivenheder som en del af deres tv-pakke, så vil de fravælge tv-pakken. Det skaber en uheldig udvikling.

© Morten Rohde
Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør i Copydan Verdens TV på Christiansborg

Distributionen af dansk indhold og især dansk public service-indhold er truet

På alle sider af det politiske spektrum er der enighed om, at dansk indhold, produceret i Danmark til et dansk publikum, binder os sammen som folk og styrker vores fælles referenceramme, forståelse og kultur.

Mens de danske tv-distributører mister kunder, ser det anderledes godt ud for de internationale streamingtjenester. Men de internationale streamingtjenester har ikke samme fokus på dansk indhold, og de bidrager ikke på samme måde til dansk indholdsproduktion.

Dansk indhold udgør i størrelsesordenen 1-2% af det samlede indhold hos internationale streamingtjenester, og de er ikke forpligtet til at distribuere dansk indhold og herunder alt dansk public service-indhold til alle deres kunder.

"Streamingtjenesternes manglende fokus på dansk indhold vil på sigt få betydning for finansieringen af dansk indhold, men også for distributionen af dansk public service-indhold. Mange danskere vil ikke længere have samme adgang til dansk indhold og alt dansk public service-indhold som tidligere. Hvordan det vil påvirke dansk kultur på sigt, kan man på nuværende tidspunkt kun gisne om".

Men en ting er sikkert. Der findes ikke nogen lette løsninger på ovenstående udfordringer for det danske tv-marked. Men hvis danskerne også i fremtiden skal have adgang til masser af dansk indhold i samme kvalitet og alt dansk public-service indhold som i dag, så er det nødvendigt med politisk bevågenhed og handling.