Foreningen Copydan Verdens TV ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (fx tv-produktioner, radioudsendelser mv.) bliver brugt af andre, som distribuerer tv- og radio. Copydan Verdens TV er en repræsentativ fællesorganisation for de rettighedshavere, som har lavet tv- og radioindholdet.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan Verdens TV består aktuelt af:

Bestyrelsesformand:

Anne Sophie Gersdorff Schrøder, Producent Rettigheder Danmark
CEO, Filmret Aps
Formand for bestyrelsen i Copydan AVU-medier
Formand for bestyrelsen i Registration Denmark

Næstformand:

Anna-Katrine Olsen, Dansk Skuespillerforbund
Sekretariatschef, Dansk Skuespillerforbund

Bestyrelsesmedlemmer:

Nina Crone, Producentforeningen
Producer, Producentforeningen og FILMRET

Thomas Søemod, Dansk Artistforbund
Sekretariatschef, Dansk Artistforbund

Christina Bergholdt Knudsen, Danske Dramatikere
Direktør, Danske Dramatikere

Mads Ulrich Holmstrup, Producentforeningen
Formand, Producentforeningen

Henrik Daldorph, IFPI Danmark
Direktør, IFPI Danmark

Sandra Anne Piras, Danske Filminstruktører
Sekretariatschef, Danske Filminstruktører