Gå til indhold Slice Created with Sketch.

Foreningen Copydan Verdens TV ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne.

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (fx tv-produktioner, radioudsendelser mv.) bliver brugt af andre, som distribuerer tv- og radio. Copydan Verdens TV er en repræsentativ fællesorganisation for de rettighedshavere, som har lavet tv- og radioindholdet.

Hvem sidder i bestyrelsen for Copydan Verdens TV?

Bestyrelsen i Copydan Verdens TV består aktuelt af:

Forperson:
Jørgen Ramskov

Producentforeningen

Næstforperson:
Kim Hansen
Dansk Skuespillerforbund

 

Medlemmer:
Christina B. Knudsen
Danske Dramatikere

Sandra Anne Piras
Danske Filminstruktører

Morten Madsen
Dansk Musiker Forbund

Henrik Daldorph
IFPI Danmark

Louise Lykkegaard Hoppe
Producent Rettigheder Danmark

Nina Crone
Producentforeningen