Foreningen Copydan Verdens TV ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (fx tv-produktioner, radioudsendelser mv.) bliver brugt af andre, som distribuerer tv- og radio. Copydan Verdens TV er en repræsentativ fællesorganisation for de rettighedshavere, som har lavet tv- og radioindholdet.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan Verdens TV består aktuelt af:

Bestyrelsesformand:

Anna-Katrine Olsen
Dansk Skuespillerforbund

Sekretariatschef, Dansk Skuespillerforbund

Anna-Katrine Olsen | © Jeppe Willum Kejser

Næstformand:

Jørgen Ramskov
Producentforeningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Christina Bergholdt Knudsen
Danske Dramatikere

Nina Crone
Producentforeningen

Mads Ulrick Holmstrup
Producentforeningen

Henrik Daldorph
IFPI Danmark

Sandra Anne Piras
Danske Filminstruktører

Morten Madsen
Dansk Musiker Forbund