Gå til indhold Slice Created with Sketch.

01. sep 2023

I 2016 indgik Region Midtjylland og rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV en aftale om brug af tv og radio på regionens hospitaler. Aftalen blev indgået på baggrund af et udbud, som Regionen havde udsendt i december 2014, og hvori der bl.a. stod, at der som led i aftalen skulle indgås en aftale med rettighedshaverne i regi af Copydan og Koda om betaling for rettigheder. Resultatet blev en aftale, der blev underskrevet i februar 2016.

I de følgende tre år anvendte og betalte Region Midtjylland for brugen som beskrevet i aftalen. Men i december 2017 opsagde Regionen aftalen til ophør med udgangen af 2018. Selvom aftalen blev opsagt, fortsatte Regionen med at bruge tv og radio også efter aftalens ophør, ligesom at Regionen fortsatte med at betale til flere andre rettighedshavere i form af kommercielle tv-stationer for brug af deres tv-kanaler. Efter opsigelsen var der forhandlinger om en ny aftale. Det viste sig dog i disse forhandlinger, at Region Midtjylland mente, at brugen på hospitalerne slet ikke krævede en aftale, hvorfor det ikke var muligt at blive enige om en ny aftale. På denne baggrund var det nødvendigt for rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV at bede Landsretten bekræfte grundlaget for parternes tidligere aftale.

Sagen har verseret siden september 2019, og den 1. september i år afsagde Vestre Landsret dom i sagen.

Landsretten har givet rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV medhold i, at hospitalernes brug af radio og tv er en offentlig fremførelse, som kræver en aftale med rettighedshaverne. Det var i sagen uklart, hvor mange tv-kanaler de forskellige hospitaler og afdelinger har haft. Dette lod Landsretten indgå i sit skøn.

"Vi er glade for, at der nu er skabt klarhed om, at hospitalernes brug af tv og radio forudsætter en aftale. Samtidig ser vi fremad og håber på et godt samarbejde med Region Midtjylland og de øvrige regioner, så patienter, pårørende og hospitalsansatte også fremover kan få glæde af at have tv'et tændt", siger Michael Horn, juridisk chef i Copydan.

Vi forventer ikke yderligere sager, da der nu er skabt klarhed.