Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Video Et uundværligt rettighedssystem
Ib Konrad Jensen, Danske Mediedistributører | © Jeppe Willum Kejser

Hvilke muligheder giver Copydan Verdens TV?

Copydan Verdens TV giver tv-distributører mulighed for at vise de mere end 100 Copydan tv-kanaler, som vi håndterer rettighederne for. Det sikrer i sidste ende, at tv-kunderne har et stort og alsidigt udvalg af kanaler at vælge imellem.

Mulighed for digitale tv-tjenester

Selvom mange danskere stadig ser flow-tv, så forventer flere og flere tv-kunder de digitale muligheder for at se tv, når og hvor det passer. En aftale med rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV om digitale tv-tjenester åbner nye muligheder for at se tv-indhold mod en rimelig betaling til rettighedshaverne. Det giver kunstnere og producenter en fair betaling for deres arbejde, og danskerne masser af muligheder for at se tv.

Fælles for digitale tv-tjenester er, at de giver kunderne mulighed for at bruge tv-indhold på andre steder og andre måder end gennem det direkte signal til fjernsynet i hjemmet. For tv-kunder med traditionelle tv-signaler kan man tilgå tjenesterne gennem en tv-boks, gennem apps eller gennem en "web-player", mens funktionerne er helt integrerede i selve produktet, når der er tale om internetbaserede tv-pakker ("OTT").

Betegnelsen digitale tv-tjenester dækker både over en lang række måder, hvorpå tv-kunderne kan bruge tv-indholdet "on demand" (fx tidsforskudt), og det dækker over kundernes mulighed for at tilgå indholdet – både "on demand" og som flow tv fx på mobile enheder og gennem apps både i Danmark og i hele EU.

Som det beskrives i det følgende, er der i vidt omfang tale om, at der er et funktionelt og indholdsmæssigt overlap i mellem flere af de digitale tjenester, da tjenesterne over tid er bygget oven på hinanden. F.eks. således at en tjeneste, der indebærer mulighed for tidsforskydning i en kortere periode, i vidt omfang kan anses for indeholdt i en tjeneste, der giver adgang til tidsforskydning af samme indhold i en længere periode. Nedenfor ses de digitale tv-tjenester, rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV kan tilbyde, når kunden har en tv-boks, app eller web-player opdelt efter deres gængse funktionalitet.

Web-Tv

Se tv både i og uden for hjemmet samt i udlandet

Web-Tv giver tv-kunderne mulighed for at tage deres tv-pakke med, uanset om de skal i sommerhus eller på ferie i udlandet (EU). Og så kan de se tv fra en bærbar, mobil eller tablet, når det passer dem. Inden for hjemmet bliver det mere fleksibelt at se tv, når man selv kan vælge, om man vil se yndlingsprogrammerne fra sin tablet eller mobil i fx køkkenet, kontoret eller soveværelset.

Tjenesten inkluderer:

 • Web-tv til computere, mobiler og tablets
 • Adgang til tv-pakken uden for husstanden - fx i sommerhuset
 • Tag hele tv-pakken og de digitale tv-tjenester midlertidigt med til udlandet - fx på ferier. Adgangen gælder i andre EU-lande.
Gem-Tv (NPVR)

Optag familiens favoritprogrammer i "skyen"

Gem-Tv giver kunderne mulighed for at lave eget tv-arkiv med yndlingsprogrammerne. Med optagefunktionen, en boks og et teknisk setup kan tv-kunderne optage og gemme tv-programmer og spillefilm direkte i skyen. De kan ovenikøbet optage flere programmer på en gang, så de kan se dem, når det passer.

Tjenesten inkluderer:

 • Optagelse fra de fleste tv-kanaler, fx af tv-programmer eller spillefilm
 • Optagelse fra catch-up, der giver mulighed for at optage tv-programmer, som er tilgængelige via fx Sidste Uge
 • Gem optagelserne og se dem, når det passer
 • Optag programmer fra flere kanaler på samme tid – uafhængigt af den aktuelle kanal, som kunderne ser
Start Forfra

Med Start Forfra behøver kunderne ikke gå i panik, hvis de ikke fik de første ti minutter med. De kan nemlig starte et program, som allerede er i gang, forfra. De kan også sætte en udsendelse på pause. Start Forfra-funktionen giver mulighed for at tilpasse et igangværende program til det, man ellers laver.

Tjenesten inkluderer:

 • Mulighed for at starte tv-programmer forfra, indtil programmet er slut
 • Gælder på tværs af alle tv-kanaler i tv-pakkerne
 • Det er ikke muligt at starte forfra på sportsudsendelser
Sidste Uge

Hvis kunderne gik glip af en masse tv i sidste uge, så får de her chancen for at se hele sidste uges sendeflade på tværs af kanalerne.

Tjenesten inkluderer:

 • Muligheden for at se den sidste uges programmer som catch-up på tværs af tv-kanalerne i pakkerne
 • Det er ikke muligt at starte forfra på sportsudsendelser og biografspillefilm
DRTV

Få adgang til de bedste programmer

Der venter kunderne mange timers indhold fra DR og indkøbte danske og udenlandske produktioner – og det kan de se i op til 30 dage efter udsendelsen. Børneindhold kan ses i op til 90 dage. Derudover kan de se op til 500 timers indhold fra DR's store tv-arkiv, som kun findes on demand.

Tjenesten inkluderer:

 • Adgang til DR's tv-programmer i normalt 30 dage, efter det er sendt
 • Adgang til DR's børneprogrammer i op til 90 dage
 • Op til 500 timer on demand only-indhold fra DR's store tv-arkiv
Catch-up på NabolandsKanalerne

Nabolandskanalerne – programmer og hele serier med danske undertekster som catch-up

Tv-programmer fra vores nabolandes public service-stationer (SVT1, SVT2, NRK, ARD og ZDF) er delvist forsynet med danske undertekster, så seerne lettere kan følge med. Det gælder særligt fiktionsserier, dokumentarer, naturprogrammer og livsstilsprogrammer. Man kan også se programmerne digitalt i op til 90 dage, efter programmet er sendt. Og de bedste af serierne vil kunne findes som "stacking" – dvs. som en service, hvor en hel serie er præsenteret samlet.

Tjenesten inkluderer:

 • Catch-up fra tv-kanalerne SVT1, SVT2, NRK1, ZDF og ARD
 • Catch-up udover otte dage på nabolandsprogrammer, der har danske undertekster
 • Stacking af udvalgt indhold, som er tilgængeligt on demand i 90 dage
Catch-up på kommercielle tv-kanaler

En række kommercielle tv-stationer stiller egenproduktioner til rådighed digitalt i alt fra tre til syv dage efter udsendelsestidspunktet. Det digitale indhold fra nogle af de internationale tv-kanaler, kan godt være tilgængeligt i endnu længere tid.

Tjenesten inkluderer:

 • Adgang til indhold fra kommercielle kanaler i alt fra tre til syv dage i det omfang, kanalerne selv flager det til rådighed
 • For internationale tv-kanaler kan der være adgang i meget længere perioder
 • Adgang efter aftale med de kommercielle broadcastere

Hvordan er samspillet mellem de forskellige digitale tv-tjenester?

Der er mange forhold, der afgør, hvilke digitale tv-tjenester den enkelte tv-kunde anvender. Kommer man for sent til nyhedsudsendelsen, vælger man måske "Start forfra", eller man bruger "Sidste Uge", hvis man kom for sent til en udsendelse, der allerede har været sendt. Nogen foretrækker at se udsendelserne live, eller bruge "Gem Tv" til at se den senere. Behovene er forskellige fra kunde til kunde, og de digitale tv-tjenester er udviklet til at imødekomme de forskellige ønsker og behov fra en bredt sammensat kundegruppe.

Copydans licensaftaler for digitale tv-tjenester er udviklet over tid i et samarbejde mellem tv-distributører og Copydan for at løse tv-distributørernes stigende behov for at kunne tilbyde kunderne digital funktionalitet.

Aftalerne har både et indholdsmæssigt overlap og et funktionelt overlap. Det betyder, at der fx er et stort overlap mellem "DRTV" og "Sidste Uge", fordi en stor del af de programmer, der indgår i "Sidste Uge" også indgår i "DRTV". Der er også overlap imellem "Sidste Uge" og "Catch-up på NabolandsKanalerne".

Licenserne er også funktionelt overlappende. Eksempelvis kan tv-kunder, der ser meget "catch-up", tænkes at bruge mindre "Gem Tv", og kunder der bruger meget "Gem Tv", antages at bruge mindre "catch-up".

Hvad koster digitale tv-tjenester?

En kunde hos tv-distributørerne, der i 2013 havde adgang til "Start Forfra", "Sidste Døgn" og "30 dages DR tv-arkiv" betalte dengang omkring 22,50 kr. til rettighedshaverne, hvilket svarer til omkring 30 kr. omregnet til 2023-priser (nettoprisindekset).

Betalingsniveauet for digitale tv-tjenester er i dag fortsat ca. 30 kr., uagtet at der er kommet flere digitale tv-tjenester med, som har forbedret produktet. Fx er "Sidste Døgn" blevet til "Sidste Uge", og det er over tid blevet muligt at benytte tjenesterne på alle devices gennem "Web-Tv" fx i apps uafhængigt af tv-bokse. Derudover er det blevet muligt at downloade indhold offline og optage ens yndlingsudsendelser og lave sit eget digitale tv-arkiv ("Gem Tv").

Forbedringerne har ikke ført til et hævet betalingsniveau for kunder med adgang til tjenesterne. I praksis er det sådan, at der er et naturligt overlap mellem licenserne. Aftalerne med distributørerne og betalingen for de digitale tv-tjenester er derfor baseret på, at tv-kunderne har præference for forskellige tjenester, og at tjenesterne derved delvist overlapper hinanden.

Udbredelsen og brugen af de digitale tv-tjenester er vokset markant i løbet af de seneste ti år. I 2013 havde omkring 0,4 mio. kunder (husstande/abonnenter) hos tv-distributørerne adgang til digitale tv-tjenester, og det tal er i 2023 steget til omkring 1,6 mio. kunder. På trods af at så mange nye kunder har fået adgang, har den gennemsnitlige brug pr. kunde været stødt stigende. Selvom betalingen for de enkelte kunder med adgang til tjenesterne ikke er steget, er den samlede betaling for digitale tv-tjenester til kunstnere, kulturproducenter og andre rettighedshavere steget, efterhånden som flere og flere kunder har fået adgang til at bruge de nye muligheder tjenesterne giver.

Hvordan beregner man prisen for digitale tv-tjenester?

De digitale tv-tjenester overlapper hinanden (se ovenfor), indhold og funktionaliteten er løbende blevet udviklet, og udbredelsen er tilsvarende udviklet over flere år. Dette indgår i de aftaler, som rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV har indgået med tv-distributørerne, og betalingen er tilpasset herefter.

Der vil selv over tid være en andel af kunderne, som ikke vil benytte de digitale tv-tjenester, og dem, der sidst tager mulighederne i brug, vil sandsynligvis bruge dem mindre end gennemsnittet. Også dette er der taget hensyn til i aftalerne, hvor der er givet en udbredelsesrabat. Denne gælder dog ikke for OTT-abonnenter, da selve abonnementet er digitalt, og man derfor må antage, at de i højere grad end gennemsnittet bruger de digitale tv-tjenester.

Det fremgår også af aftalerne, at der er tale om en såkaldt "blanko-licens", hvor det ikke er lagt til grund, at tv-distributørerne benytter alle dele af licensaftalen, men at de kan bruge den så meget de vil, uden at det påvirker prisen.

Hvad betyder aftalen med Copydan?

En aftale med Copydan Verdens TV sikrer, at tv-distributører kan vise det tv-indhold, som kunstnere og producenter har ophavsretten til. Når tv-distributører kan bruge indholdet mod rimelig betaling til rettighedshaverne efter aftale med Copydan Verdens TV, så sker det for det første i overensstemmelse med lovgivningen. For det andet sikrer aftalerne, at økonomien i branchen hænger sammen. 

Råd til nye produktioner

Den danske rettighedsmodel, som sikrer betaling til kunstnere og producenter, når andre bruger det tv-indhold, de ejer rettighederne til, påvirker bl.a. lønningerne i tv- og filmbranchen. I praksis betyder det, at det ikke er unormalt, at 25 procent af en skuespillers årsløn kommer fra de vederlag, han eller hun modtager fra Copydan Verdens TV. 

Når økonomien hænger sammen hele vejen rundt, så bliver der råd til at lave nyt kvalitetsindhold, som i sidste ende er til glæde for tv-kunderne.

Spændende tv fra NabolandsKanalerne

Mulighederne for at give tv-kunderne mere kvalitetsindhold rækker også ud over landets grænser. Copydan Verdens TV samarbejder med både tv-distributører og repræsentanter for bolig- og antenneforeninger om at sørge for danske undertekster på en del af de populære programmer fra tv-stationer i vores nabolande - dem vi kalder NabolandsKanalerne.

For tv-kunderne betyder det, at de altid har adgang til at se tv af høj kvalitet fra nogle af de lande, vi deler kulturarv med, uden at gå glip af noget.

Efterglød 2022 | © Monster/NRK
Hovedroller i NRK's Efterglød kysser
Hvad betyder Copydan på tv-regningen?

Tv-kunderne er med til at sikre mere af det gode danske tv-indhold

Aftalerne betyder helt konkret for de enkelte tv-kunder, at de er med til at betale til rettighedshaverne, altså de kunstnere og producenter som ejer rettighederne til tv-indholdet, via et Copydan vederlag på deres tv-regning. Det er måske ikke alle, der ved, at lovgivningen i Danmark også sikrer ophavsretten for de kunstnere og producenter, som står bag det tv-indhold, vi lader os underholde af.

Man kan sige, at vi i virkeligheden er fælles om at investere i den fælles kulturforståelse, som kendetegner de danske tv- og filmproduktioner. Og som bringer os sammen foran tv'et, i frokostpausen eller andre steder, hvor snakken falder på den der udsendelse, alle har set.

Hvordan reguleres priserne?

Priserne reguleres og indekseres årligt. Ud over inflation afhænger priserne også af eventuelle ændringer i rettigheder og lignende forhold. Priserne oplyses uden moms, da vederlag for rettigheder p.t. er momsfritaget. Hvis det politisk besluttes at ophæve momsfritagelsen, vil vederlagene blive pålagt moms.

Hvilke muligheder giver nabolandskanalerne?

NabolandsKanalerne er betegnelsen for de største tv-kanaler i vores nabolande: SVT1, SVT2, NRK1, ZDF, ARD, TV2 Norge og TV4 Sverige. Det er tv-kanaler, som giver tv-kunderne gode muligheder for at finde tv af høj kvalitet - mange gange med danske undertekster. 

Tysk, svensk og norsk tv med danske undertekster

Copydan Verdens TV har i samarbejde med tv-distributørerne og repræsentanter for antenne- og boligforeninger sørget for, at der kommer danske tekster på nogle af de mest populære udsendelser. Det betyder altså, at danskerne kan følge med i alt fra nye storslåede dramaserier til spændende og informative naturprogrammer eller fængende og rørende dokumentarudsendelser fra vores nabolande. 

De danske undertekster gør det muligt for både større børn og voksne at se tysk, svensk og norsk tv, som var det danske kanaler. Den eneste forskel er, at udvalget af kanaler og udsendelser med både forståeligt og relevant tv-indhold er større. 

Masser af tv-tips og premierer

nabolandskanalerne.dk finder tv-kunderne en aktuel oversigt over sendefladen på de største kanaler fra Tyskland, Sverige og Norge, hvor tv med danske undertekster altid er markeret. Herudover er der masser af tv-tips og nyheder om film og tv-premierer o.lign., som inspirerer seerne til at finde fx en ny serie at kaste sig over. Som dansk seer er man tit inviteret inden for til tv-premieren, når de store serier går over skærmen i hjemlandet, fordi der er undertekster på. 

Exit 2023 | © Fremantle/NRK
Tobias Santelmann og Jon Øigarden i NRK's dramaserie Exit
Besøg Nabolandskanalerne
Hvad er mulighederne for stacking?

Copydan Verdens TV giver jer som distributør mulighed for at udbyde en række digitale tv-tjenester til fordel for jeres tv-kunder. Det gælder bl.a. catch-up på udvalgte tekstede programmer på NabolandsKanalerne. Tjenesten betyder, at et udvalg af de produktioner, der er tekstet på dansk, bliver stillet til rådighed on demand, i op til 30 dage efter produktionen har været udsendt i flow-tv (p.t. udvælges og undertekstes produktioner fra SVT1, SVT2, NRK1, ZDF og ARD).

Se de gode serier først

Det gælder også stacking. Som distributør har I mulighed for at vise udvalgte tv-programmer på NabolandsKanalerne, som indgår i en serie i en sæson, via on demand op til 90 dage efter udsendelsen af det sidste tv-program i serien. Det betyder, at de danske tv-kunder ikke behøver vente, til den næste sæson kommer på dansk tv, men at de kan se den nyeste sæson først på svensk, tysk eller norsk tv med danske undertekster. 

Hvor finder dine kunder tv-guide til NabolandsKanalerne?

nabolandskanalerne.dk finder seerne tv-program for kanalerne SVT1, SVT2, NRK1, ZDF, ARD, TV2 Norge og TV4 Sverige.

TV-guiden giver mulighed for at spotte de udsendelser og tv-kanaler, som har danske tekster - og få overblik over alle programmer en hel uge frem. 

Seerne kan søge efter programmer inden for bestemte genrer og på det foretrukne sprog. Lige fra madprogrammer til krimier eller dramaer.

Hvordan får dine kunder danske undertekster på nabolandskanalerne?

For at dine kunder kan få danske undertekster på NabolandsKanalerne, skal I som distributør tilbyde servicen med danske undertekster.

Langt de fleste tv-distributører, som tilbyder servicen med danske undertekster, udbyder også alle de fem nabolandskanaler, som sendes med danske undertekster, dvs. SVT1, SVT2, NRK1, ARD og ZDF. 

Hvad skal tv-kunderne gøre for at få underteksterne frem?

Det afhænger som udgangspunkt af, hvordan I som distributør har indstillet jeres systemer. Hos de fleste tv-distributører kommer de danske undertekster automatisk frem på tv-kundernes skærm, når de slår over på et program, der bliver sendt med danske undertekster.

Har dine kunder flere spørgsmål til de danske undertekster, så kan I læse mere på nabolandskanalerne.dk

Hvilke muligheder har nye distributører?

Hvis du ønsker at starte op som ny tv-distributør på markedet, så har du brug for at indgå en aftale med rettighedshaverne gennem Copydan Verdens TV, for at kunne udbyde tv-pakker og vise tv.

Kontakts os via nedenstående formular, så vi kan tage snakken om jeres muligheder. De fleste har forskellige ønsker og ideer til at skrue et tv-produkt sammen, og sammen kan vi finde ud af, hvad der er den bedste løsning for jer. 

Når du har udfyldt og sendt formularen, kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kontakt os for et møde