Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2022, Copydan Verdens TV

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Antallet af husstande med en tv-pakke falder, men de bliver mere og mere digitale
  • Betalingen til rettighedshaverne fra tv-distributørerne falder
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

 Antallet af husstande med en tv-pakke falder, men de bliver mere og mere digitale

Flere og flere husstande fravælger tv-pakken og forlader de almindelige tv-pakke-distributører i Danmark. Den primære årsag er, at mange forbrugere oplever, at de godt kan undvære tv-pakken og nøjes med et billigere underholdningsprodukt såsom en streamingtjeneste.

Størstedelen af befolkningen har dog fortsat en tv-pakke, og de er fortsat glade for at se flow-tv. Seningen af flow-tv er således størst hos de husstande, som har en tv-pakke. Men udover fortsat at se meget flow-tv, så har husstande med tv-pakker også taget de digitale muligheder til sig. De såkaldte digitale tv-tjenester – som fx gør det muligt at starte tv-udsendelser forfra, eller se tv-udsendelser som on demand, eller at optage tv-udsendelser, eller at se tv-pakken på smartphone, tablet eller bærbar i huset, eller på farten eller i udlandet – vokser støt i brug år efter år. Og husstandene er særligt glade for at kunne se DR, TV 2 og indhold fra NabolandsKanalerne.

Betalingen til rettighedshaverne fra tv-distributørerne falder

Hver gang der forsvinder en tv-pakke-husstand, forsvinder der også betaling til rettighedshaverne gennem Copydan, da betalingen er opgjort pr. husstand pr. måned. Dette indebærer følgelig også en faldende samlet betaling.

Betalingen til rettighedshaverne indekseres årligt efter nettoprisindekset, som er et indeks som følger inflationen. Nettoprisindekset for 2021 var 1,15 % og bruges til at regulere vederlagene i 2022. I 2022 var inflationen høj i Danmark og nettoprisindekset udgjorde derfor 8,8 %, hvor den de tidligere 10 år i gennemsnit havde udgjort 0,96 %. Den høje inflation og nettoprisindeks i 2022 vil det følgende år væsentligt afbøde nedgangen og faldet i vederlaget.


De danske tv-distributører betalte i 2022 1.107,9 mio.kr. i vederlag til skabende og udøvende kunstnere samt til tv-, musik- og filmproducenter for at kunne bruge deres indhold. I 2021 var tallet 1.158,5 mio.kr. svarende til en ændring på -4,4 %. I vederlag fra andre end de danske tv-distributører blev der i 2022 betalt 65,8 mio.kr. I 2021 var tallet 52,5 mio.kr. svarende til en ændring på 25,3 %. Det samlede vederlag (ekskl. renter) udgør herved i 2022 i alt 1.173,7 mio.kr. I 2021 var tallet 1.211,1 mio.kr. svarende til en ændring på -3,1 %. Uden indeksering ville faldet have været større.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

I EU er der gennemført ensartede regler for rettighedsorganisationer som Copydan omkring transparens mv. og formelt sker dette via den årlige rapportering. Årsrapporten indeholder således en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 22 i årsrapporten.

På hjemmesiden kan man læse meget mere om foreningens arbejde, rettighederne, betalingerne og om hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter samlet får en fair betaling for deres arbejde og værker, når virksomheder laver forretning på deres indhold.