Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2021


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Flow og streaming flyder sammen
• Betalingen falder
• Særlig indsats for NabolandsKanalerne og for dansk indhold
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Flow og streaming flyder sammen

Tv-markedet har gennem de senere år været under stor forandring. Flere vælger at skippe de traditionelle tv-pakker (cable cutters) eller gøre dem mindre (cable shavers), og særligt de unge fravælger de klassiske tv-produkter.

Streamingtjenesterne har sat nye standarder for udbud, funktionalitet og fleksibilitet, og det afspejler sig hos brugerne, som stiller nye krav til tv-pakkerne. Derfor har aggregatorerne (tv-distributørerne) og rettighedshaverne samarbejdet om at tilpasse sig denne nye tv-virkelighed med nye digitale tv-tjenester, produkter og pakkestrukturer.

Tv-distributørerne udvikler og styrker fortsat deres produkter, så de matcher forbrugernes ønsker om adgang til store digitale indholdsuniverser, når de vil, og hvor de vil. Traditionelt flow-tv flyder sammen med streamingtjenester i nye konkurrencedygtige produkter, der indeholder et mix af flow-tv, digitale tv-tjenester og streamingtjenester.

Kunderne har fået mere valgfrihed, hvor fleksible tv-pakker eksempelvis har fået en større udbredelse i markedet. De fleksible tv-pakker indebærer, at kunderne i tilvalg til grundpakken selv løbende kan sammensætte og udskifte tv-kanaler samt inkludere streamingtjenester ud fra et pointsystem, hvor de forskellige streamingtjenester og tv-kanaler er tildelt et forskelligt antal point.

Betalingen falder

Tv-distributørerne (aggregatorerne) udgør fortsat en central indgang til forbrugerne, idet størstedelen af befolkningen fortsat har en tv-pakke med de fordele dette giver. Tilsvarende ses at nye aggregatorer kommer til med nye produkter, hvor indhold videresælges som en pakke. Uagtet dette er den underliggende udvikling i markedet, at kundetallet falder, og det indebærer, at vederlaget via Copydan Verdens TV også falder. Årets vederlag er således faldet fra 1.219,9 mio.kr. i 2020 til 1.204,1 mio.kr. i 2021.

Særlig indsats for NabolandsKanalerne og for dansk indhold

I 2021 er informationsarbejdet for NabolandsKanalerne (de svenske, norske og tyske public service tv-kanaler) blevet fortsat. Der er udviklet kampagner, diverse materialer og events, som understøtter målet om at udbrede kendskabet til indholdet på tv-kanalerne og sikre en bred adgang til fortsat at kunne se NabolandsKanalerne gennem tv-distributørerne.

Originalt dansk indhold knytter os tættere sammen som samfund og giver os større forståelse for og indsigt i, hvad der skaber vores fælles kultur og historie. Førhen samlede de store dramaserier på DR over en million seere afsnit efter afsnit, men med konkurrencen fra de internationale streamingtjenester og det enorme udbud af indhold er seerne spredt ud på  mange forskellige kanaler og tjenester. De danske kunstnere og kulturproducenter i regi af Copydan Verdens TV har derfor udbredt fortællingen om vigtigheden af fortsat at producere stærkt originalt dansk indhold. Det er bl.a. sket via hjemmeside, på LinkedIn og konference.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 26 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens arbejde og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker, når virksomheder laver forretning på deres indhold.