Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2020

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Nye forbrugsmønstre betyder faldende tilslutning til tv-pakkerne
  • Finansieringen af dansk indhold rammes af udviklingen
  • Informationsarbejde for NabolandsKanalerne og dansk indhold
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Nye forbrugsmønstre betyder faldende tilslutning til tv-pakkerne

Udviklingen viser, at en andel af forbrugerne har valgt at skifte til mindre tv-pakker (cable shavers) eller helt at fravælge de traditionelle tv-pakker (cable cutters). I 2020 havde ca. 74% af husstandene et tv-pakke-abonnement fra en tv-distributør, mens det samme tal var ca. 90% i 2015. Det er forventning, at nedgangen vil fortsætte de følgende år. Ved en lineær fremskrivning af den nuværende udvikling vil tallet være faldet til ca. 54 % i 2026.

Tv-markedet er under fortsat forandring på grund af streamingtjenesternes fremmarch. De traditionelle tv-pakke-kunders ønsker og forventninger til deres tv-produkt udvikler sig. Tv-distributørerne forsøger at imødekomme det ændrede forbrugsmønster og fastholde kunderne ved at tilbyde dem nye muligheder og adgang til store mængder af on-demand indhold mv., hvilket har medført en øget udbredelse af de digitale tv-tjenester hos tv-distributørerne. Kunderne er blevet vant til funktioner som StartForfra, Pause, GemTV og muligheden for at se tv, når man vil, hvor man vil, og hvad man vil - dvs. on demand adgang til tv-indholdet.

Sondringen mellem streamingtjenester, digitale tv-tjenester og traditionelle tv-pakker med flow-tv er over tid blevet mindre udtalt, da de forskellige dele flyder sammen. Hos de fleste tv-distributører har kunderne således mulighed for selv at sammensætte et tv-produkt bestående af både flow tv-kanaler, digitale tv-tjenester og streamingtjenester.

Finansieringen af dansk indhold rammes af udviklingen

Udviklingen medfører en nedgang i vederlaget for det traditionelle flow-tv samtidig med, at der i 2020 har været en fortsat udbredelse og indfasning af tjenester samt ny funktionalitet, hvilket trækker vederlaget for digitale tv-tjenester mv. op. Årets vederlag er samlet faldet fra 1.293 mio.kr. i 2019 til 1.220 mio.kr. i 2020. Faldet kan primært henføres til den negative kundeudvikling. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år.

Informationsarbejde for NabolandsKanalerne og dansk indhold

I 2020 er informationsarbejdet for NabolandsKanalerne (de svenske, norske og tyske public service tv-kanaler) blevet fortsat. Tv-kanalerne er tilgængelige for alle kunder hos tv-distributørerne og sikrer således, at hovedparten (74 % i 2020) af alle danskere kan se tv og få viden og indsigt i, hvad der sker i vores nabolande. Der er afviklet kampagner og kulturelle events for at understøtte dette arbejde og for at understøtte dansk indhold mere bredt.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 26 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens arbejde og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker, når virksomheder laver forretning på deres indhold. Læs mere