Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2017 for Copydan Verdens TV

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Flere penge til dansk indhold
  • Tv-markedet er under forandring
  • Øget brug af digitale tv-tjenester
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Flere penge til dansk indhold

Skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter fik i 2017 i regi af Copydan Verdens TV øget betalingen for deres ophavsrettigheder og fik således et vederlag på i alt 1,2 mia. kr. I 2016 var tallet 1,1 mia. kr. 

Langt hovedparten af pengene kom fra de danske tv-distributører, der således udgør en helt uundværlig del af den danske indholdsværdikæde. Herudover er der de seneste 3-4 år opbygget væsentlige indtægter fra andre erhvervskunder.

Tv-markedet er under forandring

Tv-markedet er under forandring i disse år og bevæger sig mere og mere i digital retning. En del forbrugere har valgt at skifte til mindre tv-abonnementer eller helt at fravælge de traditionelle tv-abonnementer. 

Denne udvikling medfører et fald i vederlaget for traditionel tv-distribution fra 843 mio. kr. i 2016 til 822 mio. kr. i 2017. 

De nyeste tal indikerer, at den negative udvikling på tv-markedet er mindre end forventet. Dette er til glæde for rettighedshavere, tv-distributører og den samlede danske indholdsværdikæde, og kan være et tegn på, at de nye digitale tv-tjenester styrker forbrugernes lyst til at have et tv-abonnement.

85% af alle danskere har et tv-abonnement, og indholdet kan i dag bruges på utallige måder. Udover at se tv som flow kan man blandt andet optage, starte forfra, se indholdet on demand, se tv på farten og på forskellige enheder. Denne øgede brug har medført, at rettighedshaverne modtager flere penge for det indhold, de leverer til danskernes tv, men også at der er flere rettighedshavere som skal deles om pengene.

Øget brug af digitale tv-tjenester

Forbrugerne tilgår i stigende omfang indhold på nye måder og udnytter de digitale muligheder til at få adgang til en stor mængde indhold. Tv skal kunne ses uafhængigt af tid og sted og på forskellige enheder. I 2017 tog tv-distributørerne hul på den helt store digitalisering ved at indfase de mange muligheder i digitale tv-tjenester til samtlige tv-kunder. Udrulningen fortsætter i 2018. Den markant øgede udbredelse
vil bidrage til, at Copydan Verdens TV både i 2017 og 2018 opnår et lidt bedre resultat end forventet.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer.

Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 27 i årsrapporten.