Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2019

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Flow-tv og streamingtjenester flyder sammen
  • Betalingen for dansk indhold vil følge udviklingen i markedet
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Flow-tv og streamingtjenester flyder sammen

Over de senere år har flere forbrugere valgt at udskifte de traditionelle tv-pakker med enten mindre tv-pakker eller mere fleksible tv-pakker. En andel har også helt fravalgt traditionelle tv-pakker. Tv ses ikke længere kun på fjernsynet som et samlende midtpunkt for familien, men overalt, når man vil og på alle devices.

De digitale tv-tjenester, som giver mulighed for blandt andet catch up, optagefunktion mv. giver sammen med streamingtjenester - som fx TV2 Play eller HBO - forbrugerne et nyt produkt, hvor flow-tv og on demand flyder sammen. Udviklingen medfører en nedgang i det traditionelle flow-tv.

Betalingen for dansk indhold vil følge udviklingen i markedet

Udviklingen på tv-markedet betyder, at vederlagene for både flow-tv og for digitale tv-tjenester forventeligt vil falde i de kommende år. Når forbrugerne enten opsiger eller nedskallerer deres tv-produkt, så rammes betalingen til dansk indhold via Copydan-vederlaget med en nedgang på ca. 50 mio.kr. årligt, og det er en udvikling, der forventes at fortsætte i de kommende år. 

Udviklingen slår ikke hårdt igennem i regnskabet for 2019. Det skyldes, at der har været en indfasning af nye digitale tv-tjenester, som efter aftale med tv-distributørerne først er fuldt implementeret betalingsmæssigt ved udgangen af 2019.

Det samlede vederlag efter fradrag af omkostninger blev i 2019 således 1,293 mio. kr. mod 1,266 mio. kr. i 2018.

Der har været en nedgang i vederlaget for det traditionelle flow-tv, men udbredelsen af digitale tv-tjenester og ny funktionalitet har medført en samlet positiv udvikling i vederlagene fra 2018 til 2019.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 26 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere